• KÊNH THÔNG TIN NHÀ ĐẤT VÀ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH

   Đầu tư bất động sản trọn gói Hotline: 0989 109 568

  • Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GN(B), tỷ lệ 1/5000
  • Thứ ba, 01/01/2019

   Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GN(B), tỷ lệ 1/5000

   Ngày 27/11/2015 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6500/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GN(B), tỷ lệ 1/5000 thuộc địa giới hành chính các xã Xuân Nộn, Uy Nỗ, Việt Hùng, Liên Hà và thị trấn Đông Anh (Đông Anh).

  • Phê duyệt quy hoạch Phân khu đô thị N8 tại huyện Đông Anh
  • Thứ ba, 01/01/2019

   Phê duyệt quy hoạch Phân khu đô thị N8 tại huyện Đông Anh

   UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N8, tỷ lệ 1/5000 tại các xã Vĩnh Ngọc, Tàm Xá, Xuân Canh, Cổ Loa, Đông Hội thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  • Phê duyệt Quy hoạch Phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 huyện Đông Anh
  • Thứ ba, 01/01/2019

   Phê duyệt Quy hoạch Phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 huyện Đông Anh

   Ngày 25/5/2012, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000. Phân khu đô thị N7 diện tích khoảng 1.871,12 thuộc địa giới hành chính các xã Bắc Hồng, Vân Nội, Tiên Dương, Uy Nỗ, Cổ Loa, Việt Hùng và thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh).

  • Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000
  • Thứ ba, 01/01/2019

   Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000

   Ngày 2/12/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 6600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000 tại các xã: Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà, Uy Nỗ, Việt Hùng và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  • Phê duyệt Quy hoạch Phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000 huyện Đông Anh
  • Thứ ba, 01/01/2019

   Phê duyệt Quy hoạch Phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000 huyện Đông Anh

    Ngày 25/5/2012, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000, tổng diện tích khoảng 1.063,14 ha; dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 87.100 người; dân số tối đa đến năm 2050 khoảng 116.000 người. Khu đô thị này thuộc địa bàn 4 xã, thị trấn của huyện Đông Anh.