• KÊNH THÔNG TIN NHÀ ĐẤT VÀ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH

   Đầu tư bất động sản trọn gói Hotline: 0989 109 568

  CẤP ĐỔI CẤP LẠI SỔ ĐỎ

 • Thứ tư, 17:42 Ngày 05/12/2018
 • Trình tự thực hiện

  19.1. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất.

  Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi, vẽ, in Giấy chứng nhận trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   Bước 3:  Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký Giấy chứng nhận.

   Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan; trả Giấy chứng nhận theo quy định.

  19.2. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do đo đạc lại diện tích, ranh giới thửa đất (theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính) mà có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp diện tích tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất).

  19.2.1. Trường hợp diện tích tăng thêm đã có Giấy chứng nhận.

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất.

  Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội giải quyết hồ sơ:

  Bước 3: Chuyển phiếu chuyển thông tin địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính biết đồng thời gửi cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

  Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký Giấy chứng nhận.

  Bước 5:  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan; trả Giấy chứng nhận theo quy định.

  19.2.2. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất.

  Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội giải quyết hồ sơ

  Bước 3: Chuyển thông tin địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính biết đồng thời gửi cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

  Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký Giấy chứng nhận.

  Bước 5: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan; trả Giấy chứng nhận theo quy định.

  Thành phần hồ sơ

  1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản gốc theo Mẫu số 10/ĐK);

  2. Giấy chứng nhận  (Bản gốc)

  3. Trích đo địa chính thửa đất (Bản gốc);

  Mẫu tờ khai 

  Mau so 10/DK

  Cam ket pha do

  Cam ket hut dien tich

  CMT qua han

  Don huy tham dinh

  Hop dong dat coc

  Xac nhan nhan than

  Dat o dat vuon

  To trinh cap doi

  Don xac nhan nhan khau

  Xac nhan bo me de

  Don thay doi thong tin

  Cơ quan thực hiện 

  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã

  Cơ quan phối hợp : Chi cục thuế huyện, thành phố, UBND cấp xã/phường

   

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Thông tin liên hệ để được tư vấn miễn phí: 

  Nếu bạn cần hỗ trợ về thủ tục cấp lại sổ đỏ hay làm thủ tục cấp mới sổ đỏ tại Đông Anh Hà Nội thì liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ
  Email : nhadatbacsonghong@gmail.com
  Mobile : 0989109568