• KÊNH THÔNG TIN NHÀ ĐẤT VÀ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH

   Đầu tư bất động sản trọn gói Hotline: 0989 109 568

  Xây dựng tuyến đường từ đường Dục Nội, xã Việt Hùng đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp huyện Đông Anh

 • Thứ tư, 09:56 Ngày 08/01/2020
 • Dự án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội - Quận Đông Anh, cụ thể hóa quy hoạch phân khu đô thị N7. Bên cạnh đó dự án nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cân đối chức năng sử dụng đất, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết tốt những vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Đông Anh. Dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chí thực hiện đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

  Quy mô đầu tư : Xây dựng mới tuyến đường có chiều dài khoảng L = 6040m; mặt cắt ngang nền đường B=30 m, trong đó Bm = 15m; B hè = 2 x 7.5 m= 15m; Cầu vượt đường sắt: Dầm hộp thép, 2 làn xe chiều rộng B= 9 m, chiều dài cầu L = 340 m,.....

  Hạ tầng kỹ thuật thiết kế đồng bộ với quy mô cấp đường.

  Cũng thời gian này sẽ thành lập 3 trường THPT  : THPT Việt Hùng  quy mô 2025 học sinh; THPT Nguyên Khê quy mô 1800 học sinh ; THPT Uy Nỗ quy mô 1575 học sinh.

  Tải về văn bản chủ trương thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Dục Nội, xã Việt Hùng đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp huyện Đông Anh

   

  Bài viết liên quan