• KÊNH THÔNG TIN NHÀ ĐẤT VÀ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH

   Đầu tư bất động sản trọn gói Hotline: 0989 109 568

  CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 • Thứ sáu, 17:38 Ngày 21/12/2018
 • Trình tự thực hiện

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc UBND cấp xã.

  Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau:

  - Đối với khu vực chưa hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính hoặc trường hợp xin chuyển mục đích một phần thửa đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn người sử dụng đất liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất để chủ trì thực hiện trích đo thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp.

  - Thông báo công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tổ dân phố, khu dân cư nơi có thửa đất đối với trường hợp đủ điều kiện. 

  - Lập biên bản kết thúc công khai; sau thời gian thông báo công khai nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì Lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  Bước 3:Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

  Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì lập Tờ trình và dự thảo Quyết định trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

  Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do gửi cho UBND cấp xã và người xin chuyển mục đich sử dụng đất biết.

   Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

  Bước 5 : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm thủ tục đính chính thông tin.

  Thành phần hồ sơ

  - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu số 01 - Bản gốc);

  - Giấy cam kết về việc lựa chọn thửa đất để xác định diện tích trong hạn mức đất ở (theo mẫu) (Bản gốc);

  - Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Bản gốc);

  - Trích đo địa chính (Bản gốc);

  - Trích lục bản đồ địa chính khu đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất (Bản sao chứng thực);

  - Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả (Bản gốc –  nếu có);

  - Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực - nếu có);

  Cơ quan thực hiện :

  Phòng Tài nguyên và Môi trường

  Cơ quan phối hợp : Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã/phường 

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Bo to khai chuyen doi muc dich

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Thông tin liên hệ để được tư vấn miến phí: 
  Email : nhadatbacsonghong@gmail.com
  Mobile :
  0989109568