MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUY HOẠCH

 • Thứ sáu , 14:58 Ngày 21/12/2018
 • Slide : Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đông Anh

  Ý tưởng quy hoạch nhật tân nội bài

  Hình 1 : Ý tưởng quy hoạch Nhật Tân - Nội Bài

  Quy hoạch Nhật Tân Nội Bài - Đoạn Vân Nội, Tiên Dương

  Hình 2 : Quy hoạch Nhật Tân Nội Bài - Đoạn Vân Nội, Tiên Dương

  Quy hoạch sử dụng đất Nhật Tân Nội Bài

  Hình 3 : Quy hoạch sử dụng đất Nhật Tân Nội Bài

  Quy hoạch chiều cao xây dựng dự án Nhật Tân Nội Bài

  Hình 4 : Quy hoạch chiều cao xây dựng dự án Nhật Tân Nội Bài

  Sơ đồ không gian quy hoạch Đông Anh

  Hình 5 : Sơ đồ không gian quy hoạch Đông Anh