Dự án hạ tầng ở Đông Anh mới nhất sắp triển khai đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thứ tư, 02:38 Ngày 16/06/2021
  •    TÊN DỰ ÁN, VỊ TRÍ , DIỆN TÍCH  CÁC KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ  ĐÔNG ANH

  1    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh 

  Diện tích :    22.00    ha    

  Vị trí :    Tiên Dương

  2    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A2, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    10.80    ha    

  Vị trí :    Tiên Dương

  Đấu giá Tiên Dương A1 A 2

  Hình 1 : Minh họa vị trí dự án đấu giá A1, A2, A3 Tiên Dương Đông Anh

  3    Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất A3, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    7.00    ha    

  Vị trí :    Tiên Dương

  4    Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất A4, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    16.5    ha    

  Vị trí :    Tiên Dương

  5    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    15.68    ha    

  Vị trí :      Uy Nỗ 

  Đấu giá A3 A4 Tây đản Dỵ Đông Anh

  Hình 2 : Minh họa vị trí dự án đấu giá  A3,A4, Tây Đản Dỵ Tiên Dương, Uy Nỗ, Đông Anh

  6    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông thôn Nguyên Khê, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    5.40    ha    

  Vị trí :      Nguyên Khê

  Đấu giá phía Đông thôn Nguyên Khê

  Hình 3 : Minh họa vị trí khu đấu giá phía Đông thôn Nguyên Khê 

  7    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Dục Tú, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    14.77    ha    

  Vị trí :      Dục Tú

  Hình 4 : Minh họa vị trí dự án đấu giá Dục Tú, Đông Anh

  8    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X2 Kim Chung, huyện Đông Anh,      

  Diện tích :    20.15    ha    

  Vị trí :     Kim Chung, Võng La, Đại Mạch

  9    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    11.66    ha    

  Vị trí :    Kim Chung

  Đấu giá X2 Kim Chung

  Hình 5 : Minh họa vị trí dự án đấu giá B5 Đông Bầu, X2, Kim Chung, Đông Anh

  10    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    8.10    ha    

  Vị trí :      Thụy Lâm

  11   Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thuỵ Lâm 1, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    10.50    ha    

  Vị trí :      Thụy Lâm

  12   Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thuỵ Lâm 2, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    11.50    ha    

  Vị trí :      Thụy Lâm

  Hình 6 : Minh họa vị trí dự án đấu giá Thụy Lâm, Đông Anh

  13    Đầu tư xây dựng GPMB và san nền sơ bộ khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B huyện Đông Anh        

  Diện tích :    25.33    ha    

  Vị trí :      Tiên Dương

  14    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất B1 phía Nam thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    4.97    ha    

  Vị trí :      Tiên Dương

  15    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương huyện Đông Anh        

  Diện tích :    4.97    ha    

  Vị trí :      Tiên Dương

  16    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương xã Tiên Dương huyện Đông Anh        

  Diện tích :    4.92    ha    

  Vị trí :      Tiên Dương

  Đấu giá khu vực Tiên Dương

  Hình 7 : Minh họa vị trí dự án đấu giá Tây Bắc Lễ Pháp, B1, B2, B3, B4, Tiên Dương Đông Anh

  17   Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất B3, phía Đông Nam thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh      

  Diện tích :    16.80    ha    

  Vị trí :    Tiên Dương

  18    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất B4, phía Tây Bắc thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    18.70    ha    

  Vị trí :    Tiên Dương

  19   Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    9.99    ha    

  Vị trí :    Tiên Dương

  20    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X5, X7 xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    6.35    ha    

  Vị trí :      Uy Nỗ 

  21    Hoàn thiện HTKT khu đất X4, X6 xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    5.95    ha    

  Vị trí :      Uy Nỗ 

  22    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A5, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    4.90    ha    

  Vị trí :      Uy Nỗ 

  23   Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A8, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    14.50    ha    

  Vị trí :    Uy Nỗ

  24    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    16.35    ha    

  Vị trí :      Uy Nỗ 

  Đấu giá khu vực trung tâm Đông Anh

  Hình 8 : Minh họa vị trí dự án đấu giá khu vực trung tâm Đông Anh

  25    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A7, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    19.80    ha    

  Vị trí :      Uy Nỗ 

  26    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X1 xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    1.27    ha    

  Vị trí :      Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh

  27    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Việt Hùng 2, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    4.95    ha    

  Vị trí :    Việt Hùng

  28    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Việt Hùng 1, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    11.50    ha    

  Vị trí :    Việt Hùng

  Hình 9 : Minh họa vị trí dự án đấu giá Việt Hùng, Đông Anh

  29    Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp giãn dân tại xã Vân Hà        

  Diện tích :    1.27    ha    

  Vị trí :      Vân Hà

  30    Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh        

  Diện tích :    7.64    ha    

  Vị trí :    Vân Hà

  31    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Liên Hà, huyện Đông Anh      

   Diện tích :    27.00   ha  

   Vị trí :      Liên Hà

  32    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Vân Hà 1, Vân Hà 2 huyện Đông Anh        

  Diện tích :    29.50    ha    

  Vị trí :      Vân Hà

  33    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê 1 (khu vực xóm 6, thôn Nguyên Khê)        

  Diện tích :    2.73    ha    

  Vị trí :    Nguyên Khê

  34    Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê 2 (khu vực xóm 6, thôn Nguyên Khê)      

  Diện tích :    10.80    ha    

  Vị trí :    Nguyên Khê

  Lưu ý : Thông tin chỉ mang tính chất minh họa tham khảo không mang giá trị pháp lý, nhà đầu tư  đất Đông Anh nên cân nhắc kỹ hoặc liên hệ 0989109568 để được tư vấn

   

  Bài viết liên quan
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

   22/10/2019

   Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cho phép bạn nhìn thấy toàn cảnh khu vực địa lý, hành chính ở đây trong tương lai.