ĐK BIẾN ĐỘNG - ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ

 • Thứ tư, 14:20 Ngày 05/12/2018
 • Các trường hợp đính chính sổ đỏ nhà đất Đông Anh

  Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất);

  Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất);

   Thay đổi diện tích thửa đất;

   Thay đổi mục đích sử dụng đất;

  Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất;

  Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp;

  Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia;

   Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình;

  Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

  Cơ sở để quyết định thực hiện đính chính sổ đỏ nhà đất Đông Anh

   Các thay đổi về ranh giới thửa đất, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp: có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất của cấp có thẩm quyền; quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp, bản án của Tòa án nhân dân các cấp về việc giải quyết tranh chấp đất đai; kết quả cấp, chỉnh lý Giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất; quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; có thay đổi ranh giới thửa đất do sạt lở, sụt đất tự nhiên; người sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai các cấp phát hiện có sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chính;

  Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới trên thực địa;

  Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp mốc giới mới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin về địa danh, địa vật định hướng và các thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp tự quyết định khi phát hiện có thay đổi”

  Cơ quan thực hiện : Văn phòng đăng ký đất đai

  Cơ sở pháp lý:

  Luật đất đai 2013;

  Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính;

  Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

  Thông tin liên hệ để được tư vấn miễn phí: 
  Email :
  nhadatbacsonghong@gmail.com
  Mobile : 0989109568