DỊCH VỤ XIN THÔNG TIN QUY HOẠCH, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

 • Thứ sáu , 05:45 Ngày 28/12/2018
 • 1.QUY TRÌNH XIN THÔNG TIN QUY HOẠCH, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ Ở HUYỆN ĐÔNG ANH

  Trình tự thực hiện xin thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ huyện Đông Anh

  Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc UBND Huyện

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

  Bước 3: Bộ phận TN& TKQ chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị, cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý theo phân công của trưởng phòng

  Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

  Bước 5: Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục trình Trưởng Phòng QLĐT xem xét

  Bước 6: Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

  Bước 7: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và chuyển trả kết quả về bộ phận TN&TKQ

  Bước 8: Trả kết quả cho công dân

  Thành phần số lượng hồ sơ xin thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ huyện Đông Anh

  Đơn hoặc công văn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (01 bản) Don xin thong tin quy hoach

  Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm (còn phù hợp với thực tế) kèm theo file mềm.

  Giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về sử dụng đất

  Các giấy tờ, văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);

  Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của chủ đầu tư (nếu có)

  Cơ quan xin thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ huyện Đông Anh thực hiện 

  Cơ sở pháp lý

  - Luật xây dựng

  - Pháp lệnh thủ đô

  - Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  2. QUY TRÌNH XIN THÔNG TIN QUY HOẠCH, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ CẤP THÀNH PHỐ

  Trình tự thực hiện xin thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh cấp thành phố

  a. Người nộp hồ sơ:

  – Chuẩn bị đủ hồ sơ  và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính một cửa của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội – Nhà B6A Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  – Nộp hồ sơ xin lập chỉ giới đường đỏ tại bộ phận một cửa.

  b. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (một cửa) kiểm tra nội dung thành phần giấy tờ hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ theo quy định:

  – Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận và ghi hẹn ngày trả lời kết quả vào Giấy biên nhận.

  – Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, bộ phận một cửa hướng dẫn để tổ chức và cá nhân hoàn chỉnh bổ sung.

  – Sau khi hồ sơ đã được hoàn chỉnh phát hành, trả kết quả lập chỉ giới đường đỏ theo giấy hẹn.

  2. Cách thức thực hiện lập chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh

  – Nhận trực tiếp hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

  – Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  (trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục 3, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

  3. Thành phần hồ sơ yêu cầu lập chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh

  a. Thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ gồm:

  – Đối với khu đất mới:

  Giấy giới thiệu (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Văn bản đề nghị ký hợp đồng gửi Viện:

  Đơn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với cá nhân, hộ gia đình)

  Công văn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Bản cam kết.

  Biên bản giao nhận Hồ sơ.

  Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

  Bản sao báo cáo kết quả thẩm tra của Sở kế hoạch đầu tư, Sở quy hoạch kiến trúc (nếu có).

  01 Bộ đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200, 1/500 phù hợp với sơ đồ vị trí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm.

  (Bản đồ đo đạc hiện trạng phải được Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo QĐ 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội, kèm 01 đĩa CD).

  Bản đồ hiện trạng tổ chức lập chỉ giới đường đỏ

  Bản đồ hiện trạng tổ chức lập chỉ giới đường đỏ

   – Đối với khu đất đang quản lý sử dụng:

  Giấy giới thiệu (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Văn bản đề nghị ký hợp đồng gửi Viện:

  Đơn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với cá nhân, hộ gia đình)

  Công văn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng mua bán nhà, quyết định đóng quân, quyết định phê duyệt kế hoạch đất giãn dân nông thôn… kèm sơ đồ vị trí, trích lục bản đồ (có công chứng, chứng thực).

  Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải được UBND Xã (phường, thị trấn) xác nhận khu đất do chủ đầu tư đang quản lý sử dụng không có tranh chấp.

  Bản cam kết.

  Biên bản giao nhận Hồ sơ.

  Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

  01 Bộ đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500 phù hợp với sơ đồ vị trí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm.

  (Bản đồ đo đạc hiện trạng phải được Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo QĐ 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội, kèm 01 đĩa CD).

  Bản đồ hiện trạng cá nhân lập chỉ giới đường đỏ

  Bản đồ hiện trạng cá nhân lập chỉ giới đường đỏ

   b. Số lượng: 01 (bộ) hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ

  4. Thời gian giải quyết lập chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh

  – Thời gian thực hiện và số lượng sản phẩm giao trả chủ đầu tư được ghi trong Hợp đồng tư vấn.

  – Trường hợp Hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ chưa đủ căn cứ để giải quyết:

  + Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có văn bản trả lời những nội dung đã có đủ cơ sở pháp lý theo đúng thời hạn quy định; đồng thời hướng dẫn và đề nghị tổ chức (cá nhân) chủ động phối hợp cung cấp, bổ sung tài liệu có liên quan và thực hiện thủ tục liên thông với các Sở ngành, địa phương có liên quan;

  + Sau khi nhận được tài liệu bổ sung, ý kiến của các cơ quan và đủ căn cứ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội sẽ giải quyết tiếp các nội dung đề nghị của tổ chức, cá nhân.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục lập chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh

  – Cá nhân.

  – Tổ chức, doanh nghiệp.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục lập chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh

  Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

  Bản vẽ lập chỉ giới đường đỏ Hà Nội

  7. Lệ phí lập chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh

  – Căn cứ vào Hợp đồng tư vấn với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

  8. Cơ sở pháp lý lập chỉ giới đường đỏ tại huyện Đông Anh

  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  Quyết định số 2832-QĐ-UB ngày 10/6/2009 của UBND thành phố về việc uỷ quyền lập chỉ giới đường đỏ cho Viện Quy hoạch xây dựng;

  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ.

  Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố.

  DỊCH VỤ XIN THÔNG TIN QUY HOẠCH VÀ CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ ĐÔNG ANH CỦA BẤT ĐỘNG SẢN BẮC SÔNG HỒNG

  Dịch vụ xin thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ Đông Anh của Bất động sản Bắc Sông Hồng sẽ giúp khách hàng tiến hành công việc trở nên đơn giản, nhanh chóng và không bi loạn do có quá nhiều giấy tờ cần chuẩn bị. 
  - Chúng tôi sẽ: 
  Thay bạn chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ để làm hồ sơ đăng ký đã nêu chi tiết ở mục số 1 phía trên. Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên của Bất động sản Bắc Sông Hồng sẽ thực hiện thủ tục gọn lẹ, qua đó rút ngắn thời gian làm và có thể lấy giấy tờ nhanh chóng. Thay bạn làm việc với các cơ quan chức năng, từ đó giúp bạn không phải di chuyển quá nhiều, vất vả, mất nhiều thời gian mà vẫn có thể lấy giấy tờ đúng lịch trình.
  - Các bước trong Dịch vụ xin thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ Đông Anh của Bất động sản Bắc Sông Hồng như sau: 
  Bước 1: Khách hàng hãy liên hệ tới Bất động sản Bắc Sông Hồng qua HOTLINE: 0989109568 để được nhân viên của chúng tôi tư vấn, hướng dẫn và báo giá dịch vụ 
  Bước 2:Chụp tất cả hồ sơ và gửi chúng tôi qua emai: nhadatbacsonghong@gmail.com
  Bước 3: Khách hàng cần làm giấy ủy quyền cho Bất động sản Bắc Sông Hồng để tiến hành làm giấy tờ
  Bước 4: Bất động sản Bắc Sông Hồng sẽ đại diện khách hàng làm các thủ tục hành chính ở phòng quản lý đô thị và bộ phận 1 cửa huyện Đông Anh
  Bước 5: Bất động sản Bắc Sông Hồng sẽ đại diện cho khách hàng của mình thực hiện nghĩa vụ tài chính, đó là: Nộp thuế, lệ phí và phí
  Bước 6: Gửi kết quả cho khách hàng

  CÁC GÓI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG :

  - Đo đạc địa chính, cắm mốc, định vị, phân lô sổ đỏ Đông Anh.

  - Mua bán nhà đất Đông Anh đã được kiểm tra quy hoạch Đông Anh 1-500 và pháp lý rõ ràng

  - Hỗ trợ tư vấn dịch vụ, thủ tục giấy tờ nhà đất Đông Anh. 

  - Kiểm tra quy hoạch chi tiết Đông Anh tỉ lệ 1-500 mới nhất.

  - Định hướng đầu tư, nắm thông tin quy hoạch sử dụng đất,  phân tích tính toán giá đất, diện tích đất trước khi đầu tư.

    Moblie - Zalo  :  0989109568

   Email         : nhadatbacsonghong@gmail.com

   Website     : www.bacsonghong.vn 

    Facebook Fanpage :  Kênh thông tin nhà đất và quy hoạch Đông Anh

  Logo nhận diện thương hiệu         :