• KÊNH THÔNG TIN NHÀ ĐẤT VÀ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH

   Đầu tư bất động sản trọn gói Hotline: 0989 109 568

  XIN THÔNG TIN QUY HOẠCH, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

 • Thứ sáu, 17:45 Ngày 28/12/2018
 • 1.Trường hợp thực hiện ở cấp Quận, huyện 

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc UBND Huyện

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

  Bước 3: Bộ phận TN& TKQ chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị, cán bộ phụ trách nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý theo phân công của trưởng phòng

  Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

  Bước 5: Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục trình Trưởng Phòng QLĐT xem xét

  Bước 6: Lãnh đạo UBND Huyện phê duyệt kết quả cho công dân

  Bước 7: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và chuyển trả kết quả về bộ phận TN&TKQ

  Bước 8: Trả kết quả cho công dân

  Thành phần số lượng hồ sơ

  Đơn hoặc công văn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (01 bản) Don xin thong tin quy hoach

  Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm (còn phù hợp với thực tế) kèm theo file mềm.

  Giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về sử dụng đất

  Các giấy tờ, văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);

  Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của chủ đầu tư (nếu có)

  Cơ quan thực hiện : UBND Huyện

  Cơ sở pháp lý

  - Luật xây dựng

  - Pháp lệnh thủ đô

  - Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  2.Trường hợp thực hiện ở Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

  Trình tự thực hiện

  a. Người nộp hồ sơ:

  – Chuẩn bị đủ hồ sơ  và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính một cửa của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội – Nhà B6A Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  – Nộp hồ sơ xin lập chỉ giới đường đỏ tại bộ phận một cửa.

  b. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (một cửa) kiểm tra nội dung thành phần giấy tờ hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ theo quy định:

  – Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận và ghi hẹn ngày trả lời kết quả vào Giấy biên nhận.

  – Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, bộ phận một cửa hướng dẫn để tổ chức và cá nhân hoàn chỉnh bổ sung.

  – Sau khi hồ sơ đã được hoàn chỉnh phát hành, trả kết quả lập chỉ giới đường đỏ theo giấy hẹn.

  2. Cách thức thực hiện lập chỉ giới đường đỏ

  – Nhận trực tiếp hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

  – Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  (trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục 3, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

  3. Thành phần hồ sơ yêu cầu lập chỉ giới đường đỏ

  a. Thành phần hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ gồm:

  – Đối với khu đất mới:

  Giấy giới thiệu (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Văn bản đề nghị ký hợp đồng gửi Viện:

  Đơn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với cá nhân, hộ gia đình)

  Công văn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Bản cam kết.

  Biên bản giao nhận Hồ sơ.

  Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

  Bản sao báo cáo kết quả thẩm tra của Sở kế hoạch đầu tư, Sở quy hoạch kiến trúc (nếu có).

  01 Bộ đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200, 1/500 phù hợp với sơ đồ vị trí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm.

  (Bản đồ đo đạc hiện trạng phải được Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo QĐ 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội, kèm 01 đĩa CD).

  Bản đồ hiện trạng tổ chức lập chỉ giới đường đỏ

  Bản đồ hiện trạng tổ chức lập chỉ giới đường đỏ

   – Đối với khu đất đang quản lý sử dụng:

  Giấy giới thiệu (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Văn bản đề nghị ký hợp đồng gửi Viện:

  Đơn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với cá nhân, hộ gia đình)

  Công văn đề nghị ký hợp đồng tư vấn (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

  Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng mua bán nhà, quyết định đóng quân, quyết định phê duyệt kế hoạch đất giãn dân nông thôn… kèm sơ đồ vị trí, trích lục bản đồ (có công chứng, chứng thực).

  Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải được UBND Xã (phường, thị trấn) xác nhận khu đất do chủ đầu tư đang quản lý sử dụng không có tranh chấp.

  Bản cam kết.

  Biên bản giao nhận Hồ sơ.

  Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

  01 Bộ đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500 phù hợp với sơ đồ vị trí được giới thiệu, do cơ quan có tư cách pháp nhân lập không quá 2 năm.

  (Bản đồ đo đạc hiện trạng phải được Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định theo QĐ 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội, kèm 01 đĩa CD).

  Bản đồ hiện trạng cá nhân lập chỉ giới đường đỏ

  Bản đồ hiện trạng cá nhân lập chỉ giới đường đỏ

   b. Số lượng: 01 (bộ) hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ

  4. Thời gian giải quyết lập chỉ giới đường đỏ

  – Thời gian thực hiện và số lượng sản phẩm giao trả chủ đầu tư được ghi trong Hợp đồng tư vấn.

  – Trường hợp Hồ sơ lập chỉ giới đường đỏ chưa đủ căn cứ để giải quyết:

  + Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có văn bản trả lời những nội dung đã có đủ cơ sở pháp lý theo đúng thời hạn quy định; đồng thời hướng dẫn và đề nghị tổ chức (cá nhân) chủ động phối hợp cung cấp, bổ sung tài liệu có liên quan và thực hiện thủ tục liên thông với các Sở ngành, địa phương có liên quan;

  + Sau khi nhận được tài liệu bổ sung, ý kiến của các cơ quan và đủ căn cứ Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội sẽ giải quyết tiếp các nội dung đề nghị của tổ chức, cá nhân.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục lập chỉ giới đường đỏ

  – Cá nhân.

  – Tổ chức, doanh nghiệp.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục lập chỉ giới đường đỏ

  Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

  Bản vẽ lập chỉ giới đường đỏ Hà Nội

  7. Lệ phí lập chỉ giới đường đỏ

  – Căn cứ vào Hợp đồng tư vấn với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

  8. Cơ sở pháp lý lập chỉ giới đường đỏ

  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

  Quyết định số 2832-QĐ-UB ngày 10/6/2009 của UBND thành phố về việc uỷ quyền lập chỉ giới đường đỏ cho Viện Quy hoạch xây dựng;

  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ.

  Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố.

  Thông tin liên hệ để được tư vấn miễn phí: 
  Email :
  nhadatbacsonghong@gmail.com
  Mobile : 0989109568