UBND Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai các bước thuộc Dự án tổ hợp Thành phố thông minh tại Huyện Đông Anh

  • Chủ nhật , 12:10 Ngày 24/03/2019
  • Dự án Thành phố thông minh tại Huyện Đông Anh có tổng diện tích đất thu hồi trên 2.700.000m2  được chia làm 5 giai đoạn, nằm trên địa bàn 3 xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đến nay Trung tâm phát triển quỹ đất của Huyện đã chủ động phối hợp với UBND các xã, chủ đầu tư khảo sát sơ bộ hiện trạng, lập dự toán kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn 1 với 63.250m2, trong đó xã Vĩnh Ngọc là 31.000m2 nằm tại các vị trí dải dân cư bám hai bên trục đường thôn Phương Trạch, xã Hải Bối là 32.250m2 nằm tại các vị trí khu giãn dân thôn Hải Bối, cụm dân cư đường vào Chùa Tỉnh Âm, khu dân cư phía Bắc Chợ Bỏi. Giai đoạn 2 tổng diện tích là 11.204m2, trong đó xã Vĩnh Ngọc là 8.320mthuộc cụm dân cư đầu Cầu Phương Trạch, xã Hải Bối là 2.884m , Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 695 tỷ đồng. Hiện trạng các công trình ngầm nổi và khái toán tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB bao gồm: đường nhựa dài 1.550m, đường bê tông rộng từ 5-8m dài là 5.260m,  mương xây 4.640m, trong đó có 70m cống tròn, đường điện bao gồm đường điện 22kv, 110kv dài 1.500m và 1 Trạm biến áp.

     Trước mắt, Huyện sẽ thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Tổ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 22/3; Họp Đảng ủy các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ, chi bộ các thôn có đất bị thu hồi để thông tin về căn cứ pháp lý, mục đích, ý nghĩa dự án từ ngày 25/3-5/4/2019; họp Tổ công tác giải phóng mặt bằng từ 6/4-14/4/2019; thực hiện trích đo, quy chủ từ 15/4-15/6/2019; trình UBND Huyện ra Thông báo thu hồi đất từ 17/6-28/6; họp dân, điều tra kê khai đất, tài sản từ 29/6-15/7; trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 từ 26/9/2019 đến khi hoàn thành Dự án.

    Nguồn : Sưu tầm internet

    Bài viết liên quan