Sắp khởi công khu trưng bày hàng sạch tại huyện Đông Anh

 • Thứ tư , 19:15 Ngày 02/01/2019
 • Dự án khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, kết hợp kho chứa hàng sạch tại huyện Đông Anh đã được UBND TP chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 604/2017/QĐ-UBND. Tại Quyết định này, dự án sẽ được triển khai khởi công xây dựng từ quý I/2017, hoàn thành quý II/2018, nay được UBND TP chấp thuận điều chỉnh khởi công chuyển sang quý IV/2018 và hoàn thành vào quý IV/2019.

  Trên cơ sở Quyết định chấp thuận điều chỉnh, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư dự án theo tuân theo quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ đúng nội dung được chấp thuận và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật hiện hành.

  Trong quá trình thực hiện liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai theo đúng quy định của luật đất đai năm 2013 và các quy định hiện hành; liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình.
  Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình, nghiêm cấm thực hiện huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức để triển khai dự án, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với Nhà nước và TP theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, không được chuyển nhượng cho các đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND TP chấp thuận.
  Đối với các sở ngành liên quan, gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Cục Thuế Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn giải quyết thủ tục triển khai tiếp theo của dự án cho nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và TP.

  Bài viết liên quan