Bảng giá đất Đông Anh mới nhất hiện nay áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024

 • Thứ hai, 23:53 Ngày 06/01/2020
 • Tải về bảng giá đất Đông Anh áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024

  Quyết định nêu rõ, giá các loại đất quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

  Về giá các loại đất quy định tại Quyết định này được sử dụng làm cơ sở xác định giá đất trong các trường hợp sau: Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020, thay thế các Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019; Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.

  Tải về bảng giá đất Đông Anh áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024

  Căn cứ pháp lý tính khung thuế, cách tính thuế đất, vị trí của bảng giá đất Đông Anh

  Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 1 : Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 2 : Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 3 : Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

   Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 4 : Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

   Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 5 : Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

   Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 6 : Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn huyện Đông Anh 2020- 2024

  Hình 7 : Bảng giá đất vùng dân cư nông thôn huyện Đông Anh 2020- 2024

  Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 8 : Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

   

  Hình 9 : Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 10 : Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 11 : Nguyên tắc xác định các loại đất , cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 12 : Nguyên tắc xác định các loại đất , cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Nguyên tắc xác định vị trí và khung giá đất, cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Hình 13 : Nguyên tắc xác định các loại đất , cách tính thuế đất huyện Đông Anh 2020 - 2024

  Nguồn Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

  • CÁC GÓI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG :

  - Đo đạc địa chính, cắm mốc, định vị, phân lô sổ đỏ.

  - Mua bán bất động sản Đông Anh.

  - Hỗ trợ tư vấn dịch vụ, thủ tục giấy tờ nhà đất Đông Anh. 

  - Kiểm tra quy hoạch chi tiết Đông Anh.

  - Định hướng đầu tư, nắm thông tin quy hoạch sử dụng đất,  phân tích tính toán giá đất, diện tích đất trước khi đầu tư.

    Moblie - Zalo  :  0989109568

   Email         : nhadatbacsonghong@gmail.com

   Website     : www.bacsonghong.vn 

    Facebook Fanpage :  Kênh thông tin nhà đất và quy hoạch Đông Anh

  Logo nhận diện thương hiệu         :  

  Bài viết liên quan