Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ hỗn hợp địa điểm xã Uy Nỗ, tỷ lệ 1/500

 • Thứ ba , 18:29 Ngày 01/01/2019
 • Theo Quyết định, vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Phạm vi, ranh giới nghiên cứu: Phía Đông Bắc giáp tuyến đường quy hoạch (mặt cắt ngang 25m). Phía Tây Bắc giáp tuyến đường quy hoạch (mặt cắt 17.5m). Phía Tây Nam giáp khu dân cư và đất nông nghiệp xã Uy Nỗ. Phía Đông Nam giáp khu dân cư xã Uy Nỗ. Với Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 13,44ha, quy mô dân số khoảng 2.800 người.

  Mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt. 

  Cùng với đó, xây dựng hoàn chỉnh một khu nhà ở sinh thái và dịch vụ hỗn hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Tạo lập môi trường cảnh quan văn minh đô thị khu vực, tạo sức hút phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã xác định, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của huyện Đông Anh. 

  Là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư; Chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, đất đai.

   

  Nguồn : Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - hanoi.gov.vn

  Bài viết liên quan
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

   22/10/2019

   Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cho phép bạn nhìn thấy toàn cảnh khu vực địa lý, hành chính ở đây trong tương lai.