Xây dựng 2 tuyến đường mới tại Đông Anh nối trục từ quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ( Nhật Tân - Nội Bài ) và đường gom dọc quốc lộ 3 ( mới )

 • Thứ ba , 23:55 Ngày 14/04/2020
 • Dự án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội - Quận Đông Anh,  Bên cạnh đó dự án nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cân đối chức năng sử dụng đất, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết tốt những vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Đông Anh. Dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chí thực hiện đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

  1. Chủ trương đầu tư xây dựng đường nối trục từ quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ( Nhật Tân - Nội Bài )

  Quy mô đầu tư : Xây dựng mới tuyến đường có chiều dài khoảng L = 2432 m; mặt cắt ngang nền đường B=30 m, trong đó Bm = 15m; B hè = 2 x 7.5 m= 15m; 

  Dự án thuộc nhóm B tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 310 tỷ đồng

  2. Chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc quốc lộ 3 mới.

  Quy mô đầu tư : Xây dựng mới tuyến đường có chiều dài khoảng L = 11 km; mặt cắt ngang nền đường B=22 m, trong đó Bm = 10.5 m; B hè = 2 x 5.75 m= 11.5m; 

  Dự án thuộc nhóm B tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 263 tỷ đồng

  Giải phóng mặt bằng đường 3 đi võ nguyên giáp

  Ảnh 1 minh họa dự án xây dựng đường nối trục từ quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ( Nhật Tân - Nội Bài )

  dự án xây dựng đường nối trục từ quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ( Nhật Tân - Nội Bài )

  Ảnh 2 minh họa dự án xây dựng đường nối trục từ quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ( Nhật Tân - Nội Bài )

  Vị trí đường nối trục từ quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ( Nhật Tân - Nội Bài )

  Ảnh 3 minh họa dự án xây dựng đường nối trục từ quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ( Nhật Tân - Nội Bài )

  Tải về văn bản chủ trương đầu tư 2 tuyến đường

  Nguồn Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

  Bài viết liên quan
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

   22/10/2019

   Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cho phép bạn nhìn thấy toàn cảnh khu vực địa lý, hành chính ở đây trong tương lai.