Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh

 • Chủ nhật , 13:44 Ngày 23/06/2019
 • Ngày 14/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh.

  Theo đó, cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh: Tên tiếng Anh: Archimedes Dona Anh School là loại hình Trường tư thục.

  Trụ sở của Trường: Ô đất ký hiệu I-F1, trong khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh là cơ sở giáo dục và đào tạo tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông có nhiều cấp học của thành phố Hà Nội; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh tổ chức và hoạt động theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011, số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011, quy định của pháp luật và Thành phố; Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

  Toàn văn quyết định

  Bài viết liên quan