Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đông Anh

 • Thứ bảy, 23:29 Ngày 22/05/2021
 • Hình ảnh minh họa một số vị trí quy hoạch chi tiết khu dân cư tại Đông Anh

   

  Quy hoạch chi tiết thôn Cầu Cả - Cổ Loa

  Hình 1 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết thôn Cầu Cả - Cổ Loa

  Quy hoạch chi tiết thôn Cổ Dương - Tiên Dương

  Hình 2 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết thôn Cổ Dương - Tiên Dương

  Quy hoạch chi tiết thôn Lễ Pháp - Tiên Dương

  Hình 3 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết thôn Lễ Pháp - Tiên Dương

  Quy hoạch chi tiết thôn Lương Nỗ - Tiên Dương

  Hình 4 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết thôn Lương Nỗ - Tiên Dương

  Quy hoạch chi tiết một số thôn xã Mai Lâm

  Hình 5 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết một số thôn xã Mai Lâm

  Quy hoạch chi tiết một số tổ dân phố tại thị trấn Đông Anh

  Hình 6 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết một số tổ dân phố tại thị trấn Đông Anh

  Quy hoạch chi tiết một số tổ dân phố tại thị trấn Đông Anh

  Hình 7 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết một số tổ dân phố tại thị trấn Đông Anh

  Quy hoạch chi tiết một số tổ dân phố tại xã Vân Hà

  Hình 8 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết một số tổ dân phố tại xã Vân Hà

  Minh họa Quy hoạch chi tiết một số thôn tại xã Xuân Canh

  Hình 9 :  Minh họa Quy hoạch chi tiết một số thôn tại xã Xuân Canh

   

  • LIÊN HỆ  MOBILE :  0989109568
  • DỊCH VỤ SỔ ĐỎ ĐÔNG ANH TRỌN GÓI
  • DỊCH VỤ KIỂM TRA QUY HOẠCH
  • DỊCH VỤ ĐO ĐẠC THỬA ĐẤT

   

  Bài viết liên quan