Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội tập trung - Tiên Dương

 • Thứ ba , 18:30 Ngày 01/01/2019
 • Theo Quyết định, vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ranh giới lập quy hoạch: Phía Đông giáp với Quốc lộ 3; phía Tây giáp với đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m; phía Nam giáp với đường quy hoạch và công viên Kim Quy; phía Bắc và Đông Bắc giáp với đường quy hoạch mặt cắt ngang 25m. Với quy mô diện tích đất nghiên cứu quy hoạch chi tiết khoảng 44,72ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.500 người.

  Mục tiêu của Đồ án nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt. Xây dựng hoàn chỉnh một khu nhà ở xã hội tập trung, bổ sung vào quỹ nhà ở của thành phố, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu của Khu nhà ở và địa phương.

  Cùng với đó, tạo lập môi trường cảnh quan văn minh đô thị khu vực, tạo sức hút phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã xác định, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  Làm cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư; Chính quyền thực hiện quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, đất đai...

  Nội dung quy hoạch gồm: Quy hoạch sử dụng đất; tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan - Thiết kế đô thị; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, khu đất lập quy hoạch chi tiết bao gồm 11 ô quy hoạch, mỗi ô quy hoạch có thể bao gồm một hoặc nhiều chức năng sử dụng đất. Các ô quy hoạch được giới hạn bởi các tuyến đường khu vực, phân khu vực, bao gồm các chức năng sử dụng đất chính: Đất đường giao thông; Đất công cộng thành phố và khu vực; Đất cây xanh thành phố và khu vực; Đất công cộng đơn vị; Đất cây xanh đơn vị; Đất nhà trẻ; Đất trường tiểu học; Đất trường Trung học cơ sở; Đất nhóm nhà ở; Đất bãi đỗ xe tập trung; Đất hạ tầng kỹ thuật.

  UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ, Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Dự án thí điểm Khu nhà ở xã hội tập trung, tỷ lệ 1/500 phù hợp nội dung Quyết định; Chủ trì phối hợp với UBND huyện Đông Anh; UBND xã Tiên Dương tổ chức công bố công khai nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định...

  Nguồn : Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - hanoi.gov.vn

  Bài viết liên quan
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

   22/10/2019

   Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cho phép bạn nhìn thấy toàn cảnh khu vực địa lý, hành chính ở đây trong tương lai.