Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ

 • Thứ sáu , 22:13 Ngày 13/03/2020
 • Dự án này nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cân đối đầy đủ chứ năng sử dụng đất, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực. Diện tích khu đất được đưa vào quy mô đầu tư xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật là 156.800 m2 thuộc địa phận xã Uy Nỗ bao gồm các hạng mục chủ yếu: San nền, đường giao thông,hè đường, cây xanh, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, bó ống kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của dự án trên 313 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng gần 113 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư toàn bộ từ ngân sách huyện Đông Anh cân đối bố trí và ngân sách Thành phố Hà Nội ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển thành phố

   

  Bài viết liên quan
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

   22/10/2019

   Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cho phép bạn nhìn thấy toàn cảnh khu vực địa lý, hành chính ở đây trong tương lai.