Danh sách dự án làm hạ tầng chuẩn bị đấu giá đất Đông Anh đang thực hiện

 • Thứ sáu , 11:55 Ngày 13/03/2020
 • Danh sách dự án làm hạ tầng chuẩn bị đấu giá đất Đông Anh   ( Trích kế hoạch sử dụng đất  ) . Lưu ý danh mục chỉ mang tính chất tham khảo

  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất xen kẹt thôn Đình Tràng xã Dục Tú
  Xây dựng HTKT khu đất X2 tại thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB kết hợp giãn dân tại xã Vân Hà
  Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
  Hoàn thiện hạ tầng khu giãn dân và khu tái định cư xã Kim Chung, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh
  Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ lẹ xen kẹt
  Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ lẹ xen kẹt tại các xã
  Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ lẹ xen kẹt tại các xã 
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X2 Kim Chung, huyện Đông Anh,
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông thôn Nguyên Khê, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt Tàm Xá huyện Đông Anh kết hợp làm đường giao thông
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương xã Tiên Dương huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A3 xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A4 xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất B4 phía Tây Bắc thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất B3 phía Đông Nam thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất A2, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất B1 phía Nam thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A8, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A5, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A7, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X1, X2, X3, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
  Đầu tư xây dựng GPMB và san nền sơ bộ khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B huyện Đông Anh
  Dự án: Xây dựng HTKT khu đất X1 xã Đông Hội và xã Mai Lâm huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A6, xã Uy Nỗ, xã Việt Hùng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu đất X2 tại thôn Phù Liễn; X3 tại thôn Quan Âm xã Bắc Hồng; X1 thôn Lê Xá, X2 thôn Lê Xá, X2 thôn Thái Bình xã Mai Lâm; (điểm X3) tại thôn Đầm, xã Vân Nội; thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn (điểm X4); thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn (điểm X5); thôn Đình Trung, xã Xuân Nộn (điểm X7); thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn (điểm X8); thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn (điểm X3); điểm X2, thôn Mai Châu, điểm X2, thôn Đại Đồng xã Đại Mạch.
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại xã Nguyên Khê, Vân Nội, Thụy Lâm; Xuân Canh
  Xây dựng HTKT Khu đất X4 xã Liên Hà, huyện Đông Anh phục vu tái định cư;(Đổi lên thành: Xây dựng HTKT khu đất X4 xã Liên Hà, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chinh sách GPMB tại QĐ số 7067/QĐ- UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Đông Anh 
  Xây dựng HTKT Khu đất X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB
  Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Xuân Canh
  Đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà (Cụm Công nghiệp Vân Hà)
  Dự án xây dựng nhà ờ cho người có thu nhập thấp tại ô đất CT3, CT4, khu đô thị mới Kim Chung; Dự án xây dựng nhà ở công nhân, thôn Hậu Dưỡng
  Đầu tư xây dựng HTKT ngoài hàng rào 02 dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân KCN Bắc Thăng Long
  Khu đô thị chức năng xã Nam Hồng
  Dự án khu nhà ở thương mại
  Xây dựng HTKT khu đất X3 thôn Lương Nỗ xã Tiên Dương phục vụ đấu giá QSD đất
  Xây dựng HTKT khu đất X5 thôn Trung Oai xã Tiên Dương phục vụ đấu giá QSD đất
  Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá QSD đất tại X4 thôn Hậu Oai, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đất X4 khu Ma Lẻ thôn Trung Việt Hùng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.
  Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất X2, tại thôn Lương Nỗ; X6 tại thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương
  Đất chuyển mục đích vườn ao liền kề, đất nông nghiệp xen kẹt sang đất ở tại các xã 
  Đất giãn dân (tồn tại cũ toàn xã)
  Xây dựng Nhà ở cao tầng tại lô đất I-A2
  Xây dựng HTKT các khu Tái định cư để trả đất địch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB tại khu đất X2 thôn Đông Trù, xã Đồng Hội; khu đất tại xã Dục Tú (XD QL3 mới đoạn HN-Thái Nguyên) ;Khu đất X1, X2 thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê.
  xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp
  Xây dựng 2 tòa nhà cao tầng để xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại ngã tư Biến thếm thị trấn Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Dục Tú, huyện Đông Anh
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất thôn Lý Nhân, thôn Ngọc Lôi xã Dục Tú
  "Xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông thoát nước xã Kim Chung "
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Liên Hà, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đất X2 tại xóm ngõ, thôn Khê Nữ, X4, X5, X6 thôn Nguyên Khê, X9 thôn Cán Khê phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thuỵ Lâm 1, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Thuỵ Lâm 2, huyện Đông Anh
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Vân Hà 1, Vân Hà 2 huyện Đông Anh
  Giao đất ở giãn dân có thu tiền sử dụng đất tại các thôn Trung, Lỗ Giao, Đông, Gia Lộc
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xen kẹt cổng Đông thôn Thượng Phúc
  Xây dựng khuân viên nhà văn hóa thôn Thụy Hà
  Đấu giá đất kẹt Đồng Săng, Đồng Sậy
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X2 thôn Hậu Dưỡng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
  Xây dựng hạ tầng khu đất xen kẹt X1 khu Sơn Mài thôn Phong Châu, điểm X2 khu Cửa Đình Đan thôn Giao Tác, X4 khu cửa đình Ao Cỏ thôn Đại Vĩ,  X3 Đồng Kênh thôn Đại Vĩ, X6 khu Cửa Năng thôn Hà Lỗ, X7 khu Bãi Ba thôn Lỗ Khê phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
  Xây dựng HTKT Khu đất đấu giá QSD đất thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm
  Xây dựng hạ tầng khu đất kẹt X3 thôn Thái Bình để đấu giá QSD đất (sau nhà văn hóa)
  Xây dựng hạ tầng khu đất kẹt X4 thôn Thái Bình để đấu giá QSD đất (Vườn Sứ giáp thôn Lộc Hà)
  Xây dựng hạ tầng khu đất kẹt X1 thôn Phúc Thọ để đấu giá QSD đất (giáp thôn Phúc Thọ)
  Mở rộng khuôn viên Trường Tiểu học Ngô Tất Tố
  Xây dựng HTKT tại khu đất X1 thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Đào Thục, Thụy Lội, Hương Trầm và Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm
  Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương.
  Đấu giá QSD đất thừa số I-A4 để XD nhà ở cao tầng
  Thí điểm Khu nhà ở Xã hội tập trung tại xã Tiên Dương
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá Quyền sử dụng đất khu số 3 Xóm Thượng, X2 thôn Đài Bi, Khu số 1, số 2 xóm Thượng xã Uy Nỗ
  Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
  Mở đường đôi từ Ngã tư Thiết Bình Vân Hà đi Phù Khê
  Dự án sinh thái tổng hợp kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất Tại xã Thiết Bình và Vân Điềm xã Vân Hà
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại Thiết Úng II Cầu Nghệ
  Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất tại khu đất đấu giá xen kẹt Thiết Úng V, ao Mạch Cả
  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7 thôn Đầm xã Vân Nội huyện Đông Anh
  DA đầu tư HTKT khu đất đấu giá Bãi Miễu thôn Đông
  DA đầu tư HTKT khu đất đấu giá Bờ Kênh thôn Trung
  Dự án Đấu giá QSD đất X1 Đồng Quán, Vĩnh Thanh.
  Xây dựng cơ sở hạ tầng đầu giá đất xen kẹt trên địa bàn xã
  Dự án đấu giá QSD đất để làm nhà ở thôn Vạn Lộc (2 điểm)
  Xây dựng hạ tầng đất xen kẹt khu X2 thôn Lực Canh,  X11 thôn Xuân Trạch
  Dự án xin đấu giá QSD đất để làm nhà ở thôn Xuân Trạch (X1), thôn Văn Tính (X2), thôn Xuân Trạch (X3)

  Nguồn Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

  Bài viết liên quan
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh
  • Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

   22/10/2019

   Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cho phép bạn nhìn thấy toàn cảnh khu vực địa lý, hành chính ở đây trong tương lai.